Blog

Blog in English and Dutch?

Yes, you have read correctly: my blogs are in Dutch and English. Why? I am British (I am from Yorkshire) and I live in Utrecht (Utrecht, The Netherlands not the one in South Africa 😊). My clients have various nationalities and I think it’s important that they can understand my blogs, and I hope this helps with English and Dutch versions. Or as they say in Yorkshire: Betta twoa birds int’ sky than ‘un bird ont’ groun’. Enjoy reading them!

Blog in Nederlands en Engels?

Ja, je leest het goed: mijn blogs verschijnen in het Nederlands en Engels. Waarom? Ik ben een Britse (ik kom uit Yorkshire!) en ik woon in Utrecht (in Nederland, niet die in Zuid-Afrika 😊) Mijn klanten hebben verschillende nationaliteiten en ik vind het belangrijk dat veel mensen mijn blogs kunnen begrijpen, met een Engelstalige en Nederlandstalige blog hoop ik daaraan mee te helpen. Of zoals ze zeggen in Yorkshire: Betta twoa birds int’ sky than ‘un bird ont’ groun’. Veel leesplezier!

Massage is For Everybody!

Yes, it is true: Everybody can benefit from a massage.For quite some time, massage has been seen as a luxury. Let me tell you: massage is inclusive of every demographic known to mankind. In other words: massage isn’t just a luxury, it’s health care. It doesn’t look at the clothes you wear, the car you drive, or where you grew up. It doesn’t care what you believe as long as you have the willingness and open mind to receive care. Amongst my clients are people who work behind a desk all day or people who do manual labour such as an upholsterer and also a DJ who works long evenings and night hours. But also people who travel a lot for their work.You get a bit of the idea of the variety of my clients. Massage is for everybody.So don’t think massage is not for me. It is for everybody. Book your appointment. Although to some it may seem obvious, to others, the idea of coming into an establishment and being physically and emotionally vulnerable to a complete stranger can be worrisome.  I strive to make my space as welcoming and inclusive as possible for everyone, so please don’t hesitate to make an appointment, and receive the bodywork you so desperately need. Whatever has been holding you back, put it aside and come on in.

Massage is voor iedereen!

Ja, het is waar: iedereen kan baat hebben bij een massage.Massage wordt al geruime tijd gezien als een luxe. Nee hoor, dat is niet waar. Massage is niet alleen een luxe, het is ook gezondheidszorg. Het kijkt niet naar de kleding die je draagt, de auto waarin je rijdt of waar je bent opgegroeid. Het gaat er om dat je de bereidheid en open geest hebt om zorg te ontvangen.Onder mijn klanten bevinden zich mensen die de hele dag achter een bureau werken of mensen die manueel verrichten zoals een stoffeerder, een DJ die lange avonden en nachturen maakt. Maar ook mensen die veel reizen voor hun werk.Je krijgt een beetje een idee van de diversiteit van mijn klanten. Dus denk niet dat massage niets voor mij is. Het is voor iedereen.Maak een afspraak. Hoewel het voor sommigen misschien vanzelfsprekend lijkt, kan het voor anderen best wel spannend zijn om een ​​mijn praktijk binnen te gaan en fysiek en emotioneel kwetsbaar te zijn voor een volslagen vreemde.Ik streef ernaar om mijn ruimte zo gastvrij en inclusief mogelijk te maken voor iedereen, dus aarzel niet om een ​​afspraak te maken en de massage te ontvangen die je hard nodig hebt.Wat je ook heeft tegengehouden, leg het opzij en kom binnen.