Blog

Nee, er zit geen lichaam in de zwarte tas!

Behalve het geven van massages in de gevangenis, ben ik vaak op pad in Utrecht om stoelmassages bij verschillende bedrijven te verzorgen. Je kunt mij niet missen: een 8 kilo massagestoel op mijn rug, net als een rugzak. Ik heb mijn fiets aangepast (“mijn massagefiets”) om mijn stoel te vervoeren – het zadel zit expres laag zodat ik de grond met mijn voeten kan raken terwijl ik nog op de zadel zit (anders val ik eraf!) Is de afstand langer dan 30 minuten? Dan koppel ik de fietskar er achter en hoppa, de stoel er in! Al meer dan 20 jaar geef ik stoelmassages bij zowel grote als kleine bedrijven, voornaamelijjk in Utrecht en ik heb dus de stad goed leren kennen – vaak sneller dan de auto en zeker milieuvriendelijker. Bij het wachten bij verkeerslichten krijg ik de vraag “Wat zit er in je tas?”, “Is dat een muziekinstrument?” of “Zit er een lichaam in?”. Ja, echt waar! Wil je ook een stoelmassage op locatie? Mijn massagestoel is in een mum van tijd uitgeklapt en de hoofd-, borst- en armsteunen zijn allemaal verstelbaar. Knieproblemen? Geen problem – de beensteunen kunnen worden verwijderd en je kan makkelijk zitten met je voeten op de grond. Je bent volledig gekleed terwijl ik je bovenlichaam masseer – het is een combinatie van drukpunten, kneden en rekken/strekken – de massage duurt 20 minuten maar 30 minuten is ook mogelijk. Ontspannende muziek bij? Dat kan. Het geven van stoelmassages op locatie is een perfecte balans in combinatie met het geven van massages aan particuliere klanten in mijn gevangeniscel.

No, there’s no dead body in this black bag!

Apart from giving massages in my jail cell, I am quite often out and about in Utrecht on my way to give chair massages at various companies. Its not hard to miss me as I cycle with my (8kg) chair on my back like a rucksack. I have a specific bike, “my massage bike”, which I use to transport my chair – low saddle so my feet can touch the ground whilst I am still sat on it otherwise I would fall off.  If the distance is longer than 30 minutes then I hook up the trailer and my chair sits comfortably in it. For over 20 years I have been giving chair massages to both big and small companies mainly in and around Utrecht and have got to know the city well – quite often quicker than taking a car and of course very environmentally friendly. Whilst waiting at traffic lights I am asked “what’s in your bag?”, “is that a musical instrument?” and “is there a body in there?” My specially adapted chair can be folded out in no time at all, the height and angle can be adjusted on the head rest, arm rest and chest cushion. Knee problems? No problem! – the leg rests can be removed so you can put your feet firmly on the ground at a more comfortable angle. I do the massage whilst you are fully clothed (upper body) – its a combination of pressure points, kneading and stretching – all in 20 minutes, though 30 minutes is also possible. Relaxing music? Yes that too if you wish. Giving on-site corporate chair massages a perfect balance to go with giving massage to private clients in my jail cell.

Feit of fabel: helpt massage met slapen?

Tijdens een massage gebeurt het soms dat een cliënt achteraf tegen mij zegt: “ooooh, ik viel bijna in slaap!”. En ja, soms heb ik zelfs wat gesnurk gehoord….dus ja, een massage kan slapen veroorzaken. Slapeloosheid/gebrek aan slaap kan tot fysieke, mentale en emotionele gezondheidsproblemen leiden – maar waarom hebben we slapeloosheid? Nou bijvoorbeeld door Pijn – klanten komen bij mij met een stijve nek of pijn in de onderrug. Soms zo erg dat ze er niet van kunnen slapen. Massage helpt deze problemen te verlichten – je spieren ontspannen, de doorbloeding wordt gestimuleerd en je zenuwen zijn gekalmeerd.   Stress en angst Zit je hoofd vol vanwege je werk, of door een vervelende thuissituatie? Vind je het moeilijk dit uit te schakelen? Als je onder stress staat, komt het stresshormoon cortisol vrij en dit stimuleert het zenuwstelsel om ons op actie te komen. Dat is fijn als je een uitdaging hebt en alert moet blijven maar niet zo fijn als je wilt slapen. Massage kan helpen met het verlagen van cortisol en het verhogen van het “feel-good” hormoon serotonine – dus ga je van “vechten of vluchten” naar “rusten en verteren”. Dus, hormonen in balans en geest tot rust gekomen = slapen! Overgang Veel vrouwen in de overgang hebben moeite met slapen en dit is geen verrassing. Nachtelijk zweten, opvliegers, angst: het is genoeg om iedereen wakker te houden. Regelmatige ontspanningsmassages kunnen vrouwen helpen die last van slapeloosheid als gevolg van de overgang  hebben. Massage ontspant je lichaam en geest gedurende de massagesessie, en ook de uren daarna. Of je nu je schoonheidsslaapje wilt inhalen of aan slapeloosheid lijdt, na een massage ben je dan klaar voor een goede nachtrust…

Fact of fable: will massage help me sleep?

Whilst having a massage it is quite common for a client to say to me afterwards: “ooo I almost fell asleep” and once or twice I have even heard some snoring so yes, massage will help you sleep.Insomnia/lack of sleep can lead to physical, mental and emotional health conditions – but why do we loose sleep in the first place? Aches and pains – I sometimes hear that pain is keeping my clients awake at night and this can be due to a stiff neck or lower back pain. A massage can help to relieve this by relaxing muscles, encouraging blood flow to the muscles and calming the nerves. Stress and anxiety Do you have problems switching your mind off with lots of problems/things to do swirling around inside your head? You are not alone. When you are under stress, the stress hormone cortisol is released and this stimulates the nervous system in an attempt to prepare us for action. Great when we are faced with a challenge and need to be alert but not so great if you are trying to get some sleep. Massage helps to decrease cortisol levels and increase the feel-good hormone serotonin thus taking you from “fight-or-flight” to “rest-and-digest”. So, hormones in balance, relaxed mind = sleep! Menopause Many menopausal women have difficulty sleeping and this is no surprise – night sweats, hot flushes, anxiety is enough to keep anyone awake. Regular massage sessions can help women who are suffering from insomnia due to the menopause. Massage relaxes your body and mind during a session and for hours after, setting you up for a good night’s sleep…. whether you just want to catch up on your beauty sleep or are suffering from insomnia.

Work those lats!

When working out at the gym or following a class in person or online do you hear the instructor refer to muscles you have no idea where they are and what they do or use some words relating to the body that leaves you scratching your head? To make things a little more clearer whilst you are doing your cardio class or lifting those weights here is a “translation” of some of the more common muscles/words you may come across: “The Lats” Latissimus Dorsi muscle is a broad, flat muscle in the lower back. It extends the arm, brings the outstretched back towards the body and turns the arm inward. Examples of movements are rowing, swimming and chopping wood. Rotator Cuff is a group of muscles that surround the shoulder joint, keeping the head of the upper arm bone firmly within the shallow socket of the shoulder. There are 4 muscles and each has its own function with regard to the shoulder including lifting the arm away from the body, turning the shoulder inwards and turning the shoulder outwards. Movements such as playing tennis, brushing your hair or putting your hand in your back pocket involve some or all of these muscles. “Traps” The trapezius is a muscle that starts at the base of your neck, goes across your shoulders and extends to the middle of your back. The trapezius helps you move your head, neck, arms, shoulders and body. It also stabilizes your spine and helps with posture. You use your traps in many day-to-day activities such as driving, carrying shopping bags and typing. “Pecs” Pectoralis are muscles that connect the front of the chest with the bones of the upper arm and shoulder. Everyday movements which involve the pecs are washing dishes, washing your hair, throwing a ball, moving heavy objects. Let me know if you have any more muscle mysteries!

Yo! Ga voor yoga!

Yoga & Massage Als je op zoek bent naar een combinatie om je stressniveaus te verminderen, hoef je niet verder te zoeken dan massage en yoga! Samen zijn ze de perfecte combinatie voor je gezondheid. De voordelen zijn niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest en welzijn – met deze combinatie word je gelukkiger en ze helpen je je stress en angst te voor komen. Het “goede gevoel” aan het einde van een massage is als gevolg van het vrijkomen van endorfines die verantwoordelijk zijn voor het verminderen van stressniveaus; een regelmatige yogales helpt je geest te focussen om positiever te denken en meer zelfaccepterend te zijn. Het is belangrijk om zowel het lichaam als de geest te ontspannen. Een regelmatige massage-yoga-combinatie helpt je stressniveaus, geeft je energie en, ja, is gewoon gezond. Er zijn verschillende vormen van massage en yoga – je kunt je yoga en massage afstemmen op je persoonlijke behoeften. Een massage vóór een yogales of een massage ná een yogales? Voor? Een massage vóór een yogales verhoogt de bloedcirculatie naar je spieren, ze worden dus opgewarmd en langer: je kunt je dus dieper strekken – waarschijnlijk kan je verder rekken en houdingen kunnen je langer volhouden. Als je voor deze optie kiest, is een ontspanningsmassage aanbevolen. Bij sommige intense vormen van massage – zoals sport- en deep tissue – hebben je spieren hersteltijd nodig. Een yogales direct daarna kan betekenen dat sommige bewegingen ongemakkelijk zijn. Begin voorzichtig met je yogales – luister naar je lichaam en forceer jezelf niet, want dit kan blessures veroorzaken. Het mag nooit pijnlijk zijn. Zenden je spieren een noodsignaal uit?  Doe wat rustiger of neem ​​pauze. Na? Het krijgen van een massage ná een yogales helpt de vermindering van melkzuur dat zich na het sporten in het lichaam ophoopt, waardoor je sneller. Als je een intense diepere massage krijgt, merk je de voordelen van de yogales: vers gestrekte en warme spieren. Als je maximale ontspanning wilt met een massage-yoga tandem, dan is dit de beste volgorde voor jou – het combineren van de voordelen van beide is een geweldige remedie voor ontspanning. Theramas sluit zich aan bij Anna’s Yoga Tree ((annasyogatree.nl) voor een speciale aanbieding – boek een massage en krijgt 10% korting op elk abonnement op haar yogaschool. Ik volg regelmatig lessen bij haar en het is zeker een aanrader. Anna biedt verschillende soorten yoga aan: Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin Yoga, Outdoor Yoga, Ouder- en Kindyoga met lessen van maandag tot en met zaterdag. Zij is op twee locaties gevestigd – Overvecht (Bagdaddreef 2) en Rode Brug (Jagerkade 4). Of je een beginner bent of ervaring hebt, er is een les voor jou – doe mee en profiteer van deze speciale aanbieding.

Strike a pose!

Yoga & Massage If you are looking for the perfect combination to reduce your stress levels – look no further than massage and yoga! Together they are the perfect combination for your health. The benefits are not just for your body but also your mind and well-being – the combination can make you happier and help prevent stress and anxiety. The “good-feeling” at the end of a massage is due to the release of endorphins which are responsible for reducing your stress levels; a regular yoga class helps to “ground you”, focusses your mind to think more positively and be more self-accepting. It is important to relax the body and to relax the mind. A regular massage-yoga combination helps your stress levels, invigorates you and well, is just healthy. Massage and yoga come in different forms – you can tailor your yoga training and massage technique to fit your personal needs. A massage before a yoga class or a massage after a yoga class? BEFORE? Getting a massage before a yoga class increases blood flow to your muscles which means they warm up, lengthen and so help you stretch more deeply – you will likely be able to stretch further and hold poses for longer. If you choose this option, a gentle relaxing massage is recommended – with some more intense forms of massage – such as sports and deep tissue – your muscles need some recovery time afterwards so a yoga class straight afterwards may mean some moves are uncomfortable cancelling out the benefits of both. So a relaxtion massage is best as it is more focussed on warming, lenthening and relaxing your muscles. Start gently with your yoga class – listen to your body and don’t push yourself as this may cause injury. It should never feel painful and if your muscles are sending out distress signal – slow down or take a break. AFTER? Getting a massage after yoga, will help with with the reduction of lactiic acid that builds up in the body after exercise, helping you recover more quickly (not just yoga but any type of exercise). If you get a more intense deeper massage, the benefits of the yoga class (freshily stretched and warm muscles) will encourage your muscles to stay lengthend. If you want maximum relaxation with a massage-yoga tandem, then this is best sequence for you – combining the benefits of both is a great remedy for relaxation. Theramas has joined together with Anna’s Yoga Tree (annasyogatree.nl) for a special offer – book a massage get 10% discount on a subscription at her yoga school. I follow lessons there and it is for sure to be recommended. Anna offers various sorts of yoga: Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin Yoga, Outdoor Yoga, Parent and Child yoga from Monday to Saturday. She is located in two places Overvecht (Bagdaddreef 2) and Rode Brug (Jagerkade 4). Whether you are a beginner or have experience, there is a lesson for you – join in and take Read more

Ik moet zitten!

Ja, ik zit nog steeds in de gevangenis! Hierbij wat informatie over de Wolvenplein-gevangenis: Op 1 juli 1856 opende de gevangenis haar deuren – ze is aan het bolwerk Wolvenburg gelegen – de Wolvenburg dateert van omstreeks 1580. De gevangenis heeft slechts enkele cellen en is op dit moment de oudste “eencellige” gevangenis in Nederland. Er zijn drie vleugels – twee daarvan waren voor 117 mannen en in de derde vleugel waren er 19 cellen voor vrouwen. Het werd in 1877 uitgebreid en na deze datum waren er alleen nog mannelijke gevangenen. De kerk werd in 1903 toegevoegd. In 1914 werd het strikte gevangenisregime versoepeld, omdat het geïsoleerd houden van gevangenen in hun eigen cellen tot psychische problemen leidde en dit in het huidige sociale klimaat niet langer acceptabel werd geacht. Er werden grotere kamers gebouwd en gevangenen konden samenwerken – oogcontact kon niet worden voorkomen, maar onderling praten was verboden. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het als gevangenis voor politieke gevangenen, saboteurs en verspreiders van verboden literatuur. Ze werden bewaakt door Nederlandse SS-soldaten en leden van de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging – het was een Nederlandse politieke partij van 1931 tot 1945). Na de oorlog werden de rollen omgedraaid en werden Duitsers en NSB gevangenen. Ook de burgemeester van Utrecht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen gehouden op beschuldiging van collaboratie. Na de oorlog waren er ingrijpende veranderingen in het strafsysteem en het strenge cellulaire systeem werd afgeschaft. In 1951 werd het een Huis van Bewaring (verdachten worden opgesloten tot hun proces en ook degenen die tot een korte vrijheidsstraf zijn veroordeeld). In de jaren zeventig werden de regels nog meer versoepeld met doucheruimtes, woonkamers, sportactiviteiten en klaslokalen, gevangenen konden hun eigen kleding dragen en maaltijden koken – de naam gevangenis werd omgedoopt tot Penitentiaire Inrichting. Er was meer ontspannende interactie tussen de gevangenen en het personeel. Ondanks de versoepeling van de regels zorgde drugsgerelateerde criminaliteit ervoor dat veel gevangenen verslaafd waren. In het jaar 2000 was er een grote renovatie: elektronisch toezicht, tralies werden vervangen door veiligheidsvensters in elke cel en 10 jaar na toepassing kreeg het gebouw een beschermde status In 2013 werd de gevangenis als oneconomisch en inefficiënt beschouwd en in 2014 officieel gesloten. Op het moment van de sluiting zaten er 124 personen (mannen en vrouwen) opgesloten. De Gemeente Utrecht verhuurde de cellen aan kleine ondernemers, er was een escape room en een horecabedrijf. In 2021 werd het verkocht aan een commercieel bedrijf en er zijn plannen om het te transformeren in een hotel, appartementen, restaurant en werkruimtes – het is te hopen dat de plannen in 2023 worden voltooid en in 2025 wordt het geopend. Beroemde gevangenen: Herman Brood – drugsbezit in de jaren 70Gerrit Kouwenaar – tijdens de bezetting verspreiding van communistische krant De WaarheidCornelis van Ravenswaay – na de oorlog gevangengenomen – burgemeester van Utrecht 1942 tot 1945 als fanatiek nationaalsocialist Waar komt de naam “Wolvenplein” vandaan? Onder leiding van Karel V werden in 1580 Read more

I am doing time!

Yes, I am still in jail! Ever wondered about the history of the jail? Where does it get its name? Read on….. The jail has been there since 1856 and opened its doors on 1st July – it is located on the bolwerk (earthen defensework) Wolvenburg – the Wolvenburg dates from approximately 1580. The jail has only single cells and at this time is the oldest “single cell” jail in The Netherlands. There are three wings – two of them were for 117 men and in the third wing there were 19 cells for women. It was extended in 1877 and after this date only housed male inmates. The church was added in 1903. In 1914 the strict prison regime was relaxed as keeping inmates in isolation in their own cells lead to mental health issues and this was considered no longer acceptable in the current social climate.  Larger rooms were built and inmates could work together – eye contact could not be prevented but talking amongst themselves was not allowed. During the German occupation of The Netherlands in World War II, the Germans used it as a prison for political prisoners, saboteurs and spreaders of forbidden literature. They were guarded by Dutch SS soldiers and members of the NSB (Nationaal-Socialistische Beweging – it was a Dutch political party from 1931 until 1945). After the war, the tables were turned and Germans and NSB became the inmates. Also the mayor of Utrecht was held prisoner during WWII accused of collaboration. After the war there were sweeping changes to penal system and the strict cellular system was abolished. In 1951 it became a House of Detention (suspects were locked up until their trial and those with a short custodial sentence were also included). In the 1970s rules were relaxed even more with shower rooms, living rooms, sports activities and classrooms were added, inmates could wear their own clothes, and cook meals – the name prison was renamed Penitentiary Institution. There was more relaxed interaction between the inmates and staff. Despite the relaxation of rules, drug-related crime meant many inmates were addicts. In the year 2000 there was a major refurbishment–  electronic surveillance,  prison bars were replaced with security windows in each cell and 10 years after application, the building was given protected status In 2013 the prison was deemed to be uneconomical and inefficent and was officically closed in 2014. By the time of the closure, 124 persons (men and women) were imprisoned there. The Council of Utrecht rented the cells out to small business owners, there was an escape room and and a catering company. In 2021 it was sold to a commercial company and there are plans to transform it into a hotel, apartments, restaurant and work spaces –  plans are scheduled to be completed in 2023 and it is hoped the project will come to realisation in 2025. Famous prisoners: Herman Brood – possession of drugs in the 70s Gerrit Kouwenaar – during the occupation distribution of communist Read more